Gondozóház

Az Egyesített Szociális Intézmény gondozóháza a XVIII. kerület - főként időskorú - lakosainak nyújt átmeneti időre (legfeljebb 12 hónapra, mely indokolt esetben egy alkalommal újabb 12 hónapra meghosszabbítható) elhelyezést nyújtunk kórházi ápolásra nem szoruló, önellátásra jórészt képes időskorúak számára, akik a családi gondozást átmenetileg nélkülözve (pl. hozzátartozóik nyaralása, ellátójuk betegsége stb. miatt) a szükséges otthoni segítséget hiányolni kénytelenek, de betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni önmagukról.


2 ágyas, 3 ágyas, 1 négyágyas szobában tudjuk elhelyezni az igénylőket. Mivel csak 30 helyünk van, ez többnyire csak előjegyzésre, néhány hónapos várakozást követően lehetséges.


Szolgáltatások

  • Az ellátottak reggeli, ebéd, vacsora étkezésben részesülnek.
  • Az ellátást igénybe vevő a saját ruházatát és textíliáját használhatja. A ruházat tisztításáról az intézmény gondoskodik.
  • A Gondozóház biztosítja az ágyneműt és annak cseréjét, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. A Gondozóház dolgozói látják el a szobák és közös helyiségek takarítását.
  • 24 órás nővérszolgálat keretében folyamatos felügyelet, egészségügyi ellátás (gyógyszeradagolás stb.), szükség szerinti ápolás, hetente orvosi vizsgálat keretében az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése, egészségügyi tanácsadás, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzése - és ha az intézmény keretei között megoldható -, gyógykezelése, szükség esetén orvosi ügyeleti, szakorvosi, kórházi ellátásához való hozzájutás.
  • A házban működő idősek klubja meglévő eszközeivel (TV, rádió, újságok, könyvek stb.) biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sport, fekvőbetegek levegőztetése, stb.), szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, társasjátékok, zenehallgatás stb.), kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, kiállítás látogatások, kirándulások stb.).

Elérhetőségeink

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Egyesített
 Szociális Intézmény
E.SZ.I. Gondozóház

Telephely: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.
Telefon/fax: +36 1 297-3372, +36 1 297-3373
E-mail: gondozohaz@eszi18.hu


 

Ugrás a navigációhoz