Demens személyek nappali ellátása

Az SzCsM rendelet 84/A.§ - a előírásainak betartásával az Egyesített Szociális Intézmény Nappali Szolgálatában a demens személyek nappali ellátását is biztosítjuk.

A szolgáltatás célja és feladata:

Azoknak az enyhe, illetve középsúlyos demenciával küzdő idősödő emberek, ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatások szervezése és összehangolása, e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások megismertetése, s az azokhoz való hozzájutás támogatása. Szociális szolgáltatási feladataink végzése során az ellátott személyek és családok életmódjának, szokásrendjének, hagyományainak tiszteletben tartása.

 

Kulturált, biztonságos körülmények között, a hiányzó családi gondoskodás pótlása; Életminőségük megőrzése, önellátási képességük csökkenése mellett is szükségleteik kielégítése.
Demenciával küzdő idősödő emberek napközbeni ellátása során a hozzátartozók tehermentesítése tanácsadás, segítségnyújtás, hozzátartozói támogatói csoport létrehozásával, a családsegítő szolgálat és a kerület többi szociális intézményeinek közreműködésével.

 

Személyközpontú gondoskodással, elősegíteni a demenciával küzdő idősödő embereknek, családtagjaiknak és mindazoknak a „jól-létét” akik törődnek velük. Családi kapcsolataik ápolása a családtagok bevonásával.

 

Ápolás, gondozás, foglalkoztatás mellett, szeretetteljes gondoskodás, biztonságos felügyelet biztosítása az emberi méltóságuk, autonómiájuk megőrzésével.
Speciális mentális programok mentén biztonságot, védelmet és érzelmi támogatást nyújtani, biztosítani az aktív időtöltést számukra.  
Az aktivitásuk, meglévő képességük megtartása, a dependencia megelőzése, az egészségügyi szolgálattal együttműködve.
Kapcsolat kialakítása és fenntartása a kompetenciahatárok betartásával (pszichiáter, geriáter, háziorvos, hivatásos gondnok);

 

Előgondozás a demenciával küzdő idősödő emberek nappali ellátás igénybevétele előtt: információ gyűjtése - az ellátásra szoruló napirendjéről, táplálkozási szokásairól, meglévő képességeiről kedvelt tevékenységéről, alvási szokásairól inkontinenciájának mértékéről, szedett gyógyszerekről, különös szokásokról

 

Bekerülés előfeltétele a geriáter háziorvos, a pszichiáter és a mentálhigiénés munkatárs - szociális munkás által készített szakvélemény, az erősségekre épülő állapotfelmérés, mely elősegíti a fizikai és mentális képességek megőrzésére irányuló gondozási tervek elkészítését, meghatározza a szükséges szakemberek bevonását, a stáb felállítását, a további feladatok meghatározását előkészíti.

 

Engedélyezett férőhelyek száma:
Demensek nappali ellátása                    14  fő

Demens  személyek  nappali ellátásának további szabályai:

A demens személyek nappali ellátása pszichiáter, neurológus, geriáter által készített demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket láthat el.
A demens ellátás értékeken alapuló személyközpontú gondoskodás.

 

A személyközpontú gondozás a dolgozók részéről kreatív innovációs készséget és kísérletező kedvet igénylő tevékenység.
Igényléshez szükséges dokumentumok letöltése (pdf formátumban)

Díjtáblázat

A demens nappali ellátás csak tartózkodással szolgáltatási önköltsége 4.555 Ft/nap, intézményi térítési díja 4.555 Ft/nap. A demens nappali ellátás étkezéssel szolgáltatási önköltsége 6.841 Ft/nap, intézményi térítési díja 6.840 Ft/nap.

 

Ugrás a navigációhoz