Fogyatékosok nappali ellátása

Az Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása fogyatékkal élő, felnőtt korú embereknek nyújt szolgáltatást.

Engedélyezett férőhelyeink száma: 30 fő.

A szolgáltatás személyes gondoskodást, nappali felügyeletet, napi kétszeri étkezést, rendszeres orvosi felügyeletet biztosít, egyéni és csoportos foglalkozások szervezése mellett. Célunk az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos felnőttek harmonikus életformájának kialakítása, ezáltal a családok tehermentesítése és a társadalmi integrációjuk megvalósítása. 

Szolgáltatásaink köre:

A foglalkozásokat az ellátottak képességeihez és egészségi állapotához mérten, minél nagyobb aktivitást biztosítva szervezzük: torna, gyógytorna, konditerem használata, asztalitenisz, kerámiázás, kézimunka-szőnyegszövés, közös tánctanulás, éneklés stb.

A fogyatékos személyek nappali ellátásának és az étkezés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melynek mértékét Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 2008. (IV.22.) önkormányzati rendelete határozza meg.

 

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénybevételi eljárás az intézményvezetőhöz benyújtott kérelemre indul, melyhez a fogyatékosság fennállásának igazolása céljából

- a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét, vagy

- a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet, vagy

- az Szt. 65/C.§ (5) bekezdése szerinti dokumentumot (fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, illetve magasabb összegű családi pótlék  megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozat vagy más okirat, vagy az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény) szükséges csatolni.

 

Térítési díj:

A fogyatékkal élők nappali ellátása csak tartózkodással szolgáltatási önköltsége 4.470 Ft/nap, intézményi térítési díja 4.470 Ft/nap. A fogyatékkal élők nappali ellátása étkeztetéssel szolgáltatási önköltsége 5.778 Ft/nap, intézményi térítési díja 5.780 Ft/nap. A személyi térítési díj összegét a mellékelt határozat tartalmazza.

Melyik intézményben vehető igénybe?

A szolgáltatást a következő intézményekben veheti igénybe:

Gyöngyvirág Nappali Szolgálat

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok

Nappali Szolgálatok ellátási területének utcajegyzéke

 

Ugrás a navigációhoz